Zie hier een aantal voorbeelden van onze activiteiten en projecten!

Maaltijden voor minderbedeelden

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog voor veel mensen voelbaar. Vooral voor de mensen die zich daarvóór al in een onzekere financiële en sociale positie bevonden. Heel veel gezinnen en alleenstaanden kunnen nog altijd niet in hun dagelijkse behoeften voorzien. Tijdens de coronapandemie zijn wij begonnen met het koken en uitdelen van maaltijden voor deze groep mensen. 

Omdat de behoefte hieraan nog altijd heel groot blijkt, gaan wij hier nog steeds mee door. Twee dagen per week staan onze vrijwilligsters te koken en delen wij vanuit de locatie Vonk ca. 300 maaltijden per keer uit. Wij krijgen hierbij steeds meer te maken met doelgroepen die elders buiten de boot vallen, zoals daklozen en ongedocumenteerden en de rijen worden alleen maar langer. Wij werken daarom intensief samen met het Rode Kruis, dat zich ook voor deze doelgroepen inzet. Voor het koken, zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van keukens in de buurt. Omdat wij hier niet altijd gebruik van kunnen maken, moeten wij het soms bij één keer per week houden. Gelukkig krijgen wij heel veel donaties van restaurants en winkeliers en krijgen wij AH kaarten van het Rode Kruis. Hierdoor hebben wij toch nog iets om uit te delen voor de bewoners die het nodig hebben. Heeft u een tip voor een ruimte en/of keuken in Amsterdam Oost waar wij vast gebruik van kunnen maken? Of wilt u een donatie doen waardoor wij een ruimte kunnen huren? Dan horen wij heel graag van u! 

Weggeefwinkel

Omdat wij vanuit Life&Style bewoners ondersteunen die weinig financiële middelen hebben, zijn wij in 2001 gestart met een weggeefwinkel. Wij zamelen tweedehands kleding in die minderbedeelde bewoners gratis kunnen ophalen. Dit is tevens voor ons een manier om ons steentje bij te dragen aan een duurzame economie. Sinds de uitbraak van corona komen steeds meer mensen in de financiële problemen en maken steeds meer bewoners gebruik van onze weggeefwinkel. 

Wij krijgen enorm veel donaties van zowel particulieren als bedrijven die hun steentje willen bijdragen. Soms ook hele ladingen nieuwe kleding en huishoudelijke artikelen die anders weggedaan zouden worden. Wij zijn de donateurs ontzettend dankbaar en zorgen ervoor dat de spullen allemaal goed terecht komen. Op dit moment is onze weggeefwinkel één keer per week open. Op woensdagmiddag zetten onze vrijwilligsters alle spullen klaar en ruimen zij na afloop alles weer op. Omdat wij nu zoveel donaties krijgen en er zoveel mensen zijn die hier een beroep op doen, zijn wij naarstig op zoek naar een grotere ruimte waar wij de weggeefwinkel vijf dagen per week open kunnen doen. Heeft u een tip of heeft u een donatie voor ons? Neem dan contact op via ons e-mailadres en dan maken we snel een afspraak!

Onze weggeefwinkel is niet alleen een hoognodige vorm van dienstverlening voor minderbedeelde bewoners maar is tevens een belangrijke manier waarop onze vrijwilligsters actief kunnen zijn en hun tijd, energie en talenten kunnen inzetten. Zij zijn dagelijks bezig met het ontvangen, uitpakken, sorteren en opruimen van de gedoneerde spullen. Elke woensdag stallen zij alles uit en ruimen het na afloop weer op. Zij helpen bezoekers met het uitzoeken van benodigdheden en doen ondertussen ook nieuwe kennis en vaardigheden op zoals samenwerken, organiseren, taken verdelen en donateurs en bezoekers te woord staan. Het mes snijdt dus aan twee kanten; we helpen bewoners aan basisbenodigdheden die zijn niet (meer) zelf kunnen betalen en bieden een zinnige en leerzame participatieactiviteit aan voor onze vrijwilligsters. 

Bevorderen van een gezonde leefstijl

Voor Life&Style is het bevorderen van een gezonde leefstijl een belangrijk speerpunt. Zowel voor onze eigen vrijwilligers als voor de buurt. Wij organiseren dan ook regelmatig activiteiten om zowel onze vrijwilligsters als buurtbewoners te inspireren om hun leefstijl steeds een stukje gezonder te maken. 

Bijvoorbeeld workshops van een buurtdiëtiste over gezond vasten en gezond eten tijdens Ramadan en een supermarktsafari waarin wij onder andere aandacht hebben besteed aan het lezen van etiketten en bewust je boodschappen doen. Wij hebben tijdens de Ramadan een grote gezonde iftar voor de buurt georganiseerd en onze Krachtmoeders gaan regelmatig met bewoners op straat in gesprek over hoe je lichamelijk en geestelijk fit kunt blijven. 

Daarnaast zorgen we met de Krachtmoeders ervoor dat belangrijke gezondheidsinformatie bij buurtbewoners terecht komt. Zo is een medewerker van de GGD die met een groot onderzoek naar de gezondheid van Amsterdamse kinderen bezig is (het Sarphati Cohort) een tijdje met ons meegelopen om via de Krachtmoeders meer ouders uit de buurt te bereiken. Ook werken wij samen met !WOON, het stadsdeel en Civic aan een project waarbij wij meer bewoners willen bereiken en informeren over Langer Zelfstandig Wonen voor 55-plussers. Onze Krachtmoeders hebben een training gevolgd en delen nu op straat flyers uit en gaan met senioren in gesprek over hun woonsituatie en -wensen en welke regelingen er zijn waar zij gebruik van kunnen maken. 

Wij nemen deel aan het Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost waarbij wij actief samenwerken met het stadsdeel en andere buurtorganisaties om een gezonde leefomgeving in Amsterdam Oost te blijven stimuleren. Op de foto zie je één van onze Krachtmoeders die onlangs op het 10-jarig jubileum van het Leefstijlnetwerk het publiek toesprak over wat wij vanuit Life&Style allemaal doen om bewoners te inspireren en informeren over hoe zij een gezonde leefstijl en leefomgeving kunnen creëren.  

Training Weet je Waarde

Weet je Waarde is een laagdrempelige training voor vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van de training is dat de deelneemsters zich bewust worden van wat zij belangrijk vinden, hoe en waar zij zich inzetten en wat zij daar voor ‘terug’ krijgen (financieel of anderszins) en welke talenten zij hebben die zij verder willen ontwikkelen om hun mogelijkheden te vergroten. In de training hebben wij stilgestaan bij:

-          waar zij hun tijd aan besteden, zoals  (vrijwilligers) werk, opvoeding, zorgtaken, liefdadigheid

-          hoe het geld binnenkomt, wie dit beheert en waar het aan wordt besteed 

-          kwaliteiten, talenten en interesses en hoe zij deze kunnen inzetten om de voor hen meest     wenselijke situatie te creëren. 

Ter inspiratie hebben wij een markt georganiseerd met organisaties die kwamen vertellen over hun aanbod. Deelnemende organisaties waren: Civic Amsterdam (participatie en taallessen), Cybersoek (computerlessen en digitale vaardigheden), de Meevaart (participatie en praktijkleren mbo opleiding Assistent Dienstverlening en Zorg), Netwerkpro (trainingen voor vrouwen richting arbeidsmarkt), het Leefstijlnetwerk Amsterdam Oost (beweegaanbod en opleiding buurtsportleider) en de gemeente Amsterdam over allerlei financiële regelingen en ondersteuning richting werk. 

De vrouwen waren erg enthousiast over de training en zijn zich o.a. veel bewuster geworden van hoe belangrijk het is om meer grip te hebben op hun financiële situatie en een goede balans te vinden tussen (vrijwilligers)werk en zorgtaken. 

Deze training is mede mogelijk gemaakt door Servicepunt Emancipatie Amsterdam (SPE)

Samen voor een dementievriendelijke buurt


Op 20 september waren de Krachtmoeders van Life&Style
 aanwezig op het congres over dementie 'Samen op pad' georganiseerd door Michelle van het @Odensehuis Amsterdam Oost. Gastsprekers waren Jos van Campen van OLVG en Karin Roosemalen, casemanager Zgao. Waardevolle kennis werd uitgelegd en we deelden ervaringen en onderzochten de vraag: hoe kunnen we onze ouders die steeds meer gaan vergeten, beter helpen. Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer sloot de bijeenkomst af met een persoonlijk verhaal. Mooi om te zien dat we met elkaar een belangrijk netwerk vormen om de mensen die vergeten, niet te gaan vergeten! 

Voor meer informatie over Life&Style houd onze Facebookpagina in de gaten! Wij kondigen regelmatig nieuwe programmaonderdelen aan en posten altijd leuke impressies van onze activiteiten.