Organisatie en Geschiedenis

Foto: Ouarda met teamleider participatie Civic Amsterdam Oost Erik van de Langkruis en voormalig stadsdeelbestuurder Maarten Poorter. 


Life&Style is in 2014 opgericht door Ouarda el Morabet. Zelf moeder en buurtbewoonster met een Marokkaanse achtergrond, zag zij hoe veel migrantenvrouwen de deur bijna niet uitkwamen en nauwelijks aansluiting hadden bij de maatschappij. Omdat zij zelf had ervaren hoe belangrijk het is om actief te zijn - juist ook als dingen tegenzitten - begon zij activiteiten voor vrouwen uit de buurt te organiseren. Al gauw bleek dit in een grote behoefte te voorzien. Life&Style is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste bewonersorganisaties in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Ouarda organiseert samen met haar vrijwilligsters tal van emanciperende en verbindende activiteiten zoals ontmoetingsavonden voor nieuwkomers, voorlichtingen en trainingen over diverse onderwerpen zoals een gezonde leefstijl, passend wonen voor ouderen, omgaan met geld en oriëntatie op werk. Ook biedt Life&Style een aantal basistrainingen zoals conversatielessen Nederlands en digitale vaardigheden. Want als je mee wilt doen, moet je de taal kunnen spreken en tegenwoordig kan bijna niemand meer zonder kennis van het internet.
Mede dankzij het winnen van een subsidie van Oost Begroot, waarbij bewoners op de ingediende plannen mochten stemmen, is Ouarda in 2021 begonnen met het trainen en inzetten van 'Krachtmoeders': moeders uit de buurt die drie keer per week de straat op gaan om met bewoners in gesprek te gaan. De 'dames in de gele hesjes' zijn inmiddels een begrip in Amsterdam Oost. Zij maken een praatje, informeren door middel van flyers en gesprekken over diverse activiteiten en onderwerpen en helpen bewoners met hulpvragen naar de juiste vorm van ondersteuning. De dames zelf zijn super enthousiast en trots om Krachtmoeder te zijn. Zij zijn blij dat zij mensen kunnen helpen en een verbindende rol kunnen spelen in de buurt.
Voor meer informatie over Life&Style lees hieronder en op de pagina 'Activiteiten' verder. En houd onze Facebookpagina in de gaten! Wij kondigen regelmatig nieuwe programmaonderdelen aan en posten altijd leuke impressies van onze activiteiten.

Doelgroepen

De doelgroepen waar Life&Style zich op richt, zijn bewoners die kampen met meerdere sociale, economische en gezondheidsproblemen maar geen gebruik van de reguliere hulpverlening maken of daar voor hun idee niet de juiste hulp vinden. Door onze  laagdrempelige aanpak durven zij wel bij ons te komen en helpen wij hen verder. De hulpvragen bereiken ons via verschillende wegen: tijdens het uitdelen van de maaltijden, tijdens het bezoek aan de weggeefwinkel, tijdens onze ontmoetings- en voorlichtingsactiviteiten, via de gesprekken met de Krachtmoeders op straat, tijdens onze buurtactiviteiten en tijdens ons open inloopspreekuur. Onze vrijwilligsters gaan met de hulpvragers in gesprek en proberen de - vaak meerdere - hupvragen in kaart te brengen. Wij kijken wat wij zelf vanuit onze laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden en/of dragen mensen warm over naar de formele hulpverlening. Wij hebben goede samenwerkingsrelaties met verschillende formele hulpverleningsorganisaties in de buurt zodat bewoners snel op de juiste plek terecht komen.  Om op een goede en veilige manier bewoners te kunnen ondersteunen bieden we onze vrijwilligsters diverse trainingen aan, zoals de training Vertrouwenspersoon. 

Activiteiten voor vrouwen

Wij organiseren doorlopend diverse  voorlichtingsbijeenkomsten en 

trainingen op het gebied van empowerment. Zoals over werk, omgaan met geld, gezondheid en persoonlijke doelen en idealen. Wij organiseren ook regelmatig dialoogbijeenkomsten over (soms gevoelige) onderwerpen zoals relaties thuis, opvoeding, mantelzorg, en huiselijk geweld.  Daarnaast heeft het deelnemen aan en meehelpen organiseren van activiteiten binnen onze stichting ook een grote empowerende werking. De vrouwen ontwikkelen hun kennis en communicatieve vaardigheden, zij leren gedisciplineerd werken, taken verdelen en verantwoordelijkheid te dragen. Zij leren samenwerken met zowel elkaar als met andere formele en informele organisaties en zij leren het zorg- en welzijnslandschap kennen waardoor zij weten waar zij naartoe moeten met diverse hulpvragen. Onze vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor anderen en worden daar sterker van. Zij voelen zich nodig en gewaardeerd; je ziet hen letterlijk groeien! Door de activiteiten en onderlinge steun voelen zij zich deel van een gemeenschap en hebben zij het gevoel ergens bij te horen. Dit geeft een basisgevoel van veiligheid dat essentieel is voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

De Krachtmoeders van Life&Style

Life&Style ondersteunt al jaren kwetsbare bewoners. Wij zien dat zij niet snel naar de formele hulpverlening toestappen en soms niet weten waar zij moeten zijn of hier niet naar toe durven stappen. Vandaar dat wij met de Krachtmoeders een project hebben opgezet om op een laagdrempelige manier meer outreachend te werken.  De Krachtmoeders van Life&Style zijn vrouwen uit de buurt die eerst als deelnemer aan activiteiten van Life&Style hebben meegedaan en vervolgens binnen de organisatie steeds actiever zijn gaan worden en hun talenten zijn gaan inzetten. De Krachtmoeders zijn inmiddels een bekend fenomeen in Amsterdam Oost. Drie keer per week gaan zij de straat op om met bewoners in gesprek te gaan, signalen op te halen en mensen zo nodig door te verwijzen naar hulp en ondersteuning.  Door de intensieve samenwerking die wij met verschillende organisaties in de buurt hebben, krijgen wij veel flyers en informatie. De Krachtmoeders delen deze informatie uit en gaan hierover met bewoners in gesprek. Soms spreken zij hierbij specifieke doelgroepen aan, zoals in het kader van een project over langer zelfstandig wonen voor 55 plussers. Mensen gaan graag met de Krachtmoeders in gesprek. Zij vinden het erg leuk dat zij op deze manier contact leggen en verbindingen maken in de wijk. De signalen die de Krachtmoeders op deze manier ophalen, gebruik en wij bij Life&Style om onze  activiteiten en dienstverlening verder op af te stemmen. 

Samenwerken in de buurt

Life&Style zet zich niet alleen in voor haar eigen doelgroep en deelnemers, maar speelt als een van de grootste bewonersorganisaties in Amsterdam Oost een actieve verbindende en versterkende rol in de buurt. Naast de samenwerking met formele organisaties rondom het oppakken van hulpvragen zijn wij constant bezig om netwerken op te bouwen en te verstevigen die de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt versterken. Zo werken wij met verschillende formele en informele organisaties samen die tijdens de coronacrisis – en vaak nog steeds – hulp aan getroffenen bieden. Wij werken met vrouwenorganisaties samen rondom het verbeteren van de economische zelfstandigheid en de rechten van vrouwen. En wij werken met verschillende organisaties samen op het gebied van gezondheid. Een bijzonder samenwerkingsproject was de documentaire van de Indische Buurt TV (IBTV) ‘Vechten voor Waarde’. Hierin komen verschillende partijen aan het woord over de bijdrage en de waarde van informele organisaties en de samenwerking tussen formele en informele organisaties in de buurt, met Life&Style als centrale voorbeeld. Wij werken op verzoek van - met name formele - organisaties regelmatig mee aan hun activiteiten zodat zij meer bewoners kunnen bereiken en nodigen zelf ook allerlei organisaties uit om aan onze activiteiten mee te doen, zoals de weggeefmarkten die wij dit jaar organiseren waarbij wij buiten op het Ambonplein kraampjes neerzetten en informatie uitdelen.