Standaardactiviteiten

Maandag
14.00 tot 17.00 uur: Krachtmoeders op pad

Dinsdag
14.00 tot 17.00 uur: Krachtmoeders op pad
19.00 tot 21.00 uur: 3 groepen voor bewoners:
- inloop nieuwe buurtbewoners
- dialoogavond
- conversatielessen voor laaggeletterden

Woensdag
13.00 tot 17.00 uur: diverse trainingen,
voorlichtingen en workshops
18.00 tot 21.00 uur: Weggeefwinkel

Donderdag
14.00 tot 17.00 uur: Krachtmoeders op pad
18.00 uur totdat het op is: Armoedebestrijding:
Boodschappen, AH kaarten, levensmiddelen
en kleding uitdelen aan minderbedeelden.
18.00 tot 21.00 uur: 3 groepen voor bewoners:
- inloop buurtbewoners
- Arabische les
- digitale vaardigheden voor bewoners

Vrijdag
13.00 tot 19.00 uur:
- verschillende trainingen en voorlichtingen
- inloop voor bewoners met hulpvragen

Elke laatste vrijdag van de maand: Verschillende kramen van de Weggeefwinkel buiten bij Vonk

Alle standaardactiviteiten (behalve de Krachtmoeders op pad) vinden plaats in of om activiteitencentrum Vonk

Houd onze website en FB pagina in de gaten voor meer informatie over de onderwerpen van de trainingen, voorlichtingen en workshops

Projecten


Life&Style organiseert in samenwerking met  

Servicepunt Emancipatie Amsterdam (SPE)  en Care4Oost het proect Power Ladies. Met dit project  spreken wij ons uit tegen gendergerelateerd geweld en bieden wij onze vrijwilligsters kennis en vaardigheden waarmee zij vrouwen kunnen ondersteunen die met verschillende vormen van geweld te maken krijgen. Data van de training: 
 

28 oktober: Kinderen in onveilige 

situaties met Stichting Praat 

4 november: Gendergerelateerd 

geweld met Stichting Kezban 

9 november: Verborgen vrouwen met 

Per Mens 

11 november: weerbaarheid meiden 

met Qpido en OKT 

16 november: Wat als het uit de hand 

loopt? met wijkagenten uit ons 

netwerk 

18 november: afsluitende 

dialoogsessie en certificaatuitreiking 

 Locatie: Vonk, Ambonplein 63, 1094 PW Amsterdam 
Tijd: 14.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur) info@lifeandstyleamsterdamoost@gmail.com